Zdeněk DOLEŽAL, Plzeň

 

S velkou úctou a se souhlasem Ivonny Doležalové si Vám dovoluji oznámit, že v pátek  26.10. 2007 zemřel ve svém bytě uprostřed rozpracovaných entomologických výzkumů přední plzeňský biolog, výtvarník a ilustrátor, Zdeněk Doležal. Tento vynikající, leč nenápadný člověk oslavil nedávno své padesáté narozeniny a náš svět opustil ve chvíli realizace několika odborných projektů a životních etap. Jeho náhlý odchod byl pravděpodobně i pro něj nečekaný, neboť v pracovně zůstala na stole nedokončená  kresba a několik entomologických průzkumů.

Plzeňský kraj přišel o předního odborníka a specialistu na  přírodní vědy. I přes to, že nepřednášel na žádné univerzitě a netěšil se pompézní slávě ve vědeckých kruzích, patřil k předním odborníkům v dané oblasti. Jako samouk se neustále zdokonaloval nejen v zoologii či botanice, ale i angličtině a kreslení.  Za svůj relativně krátký život nashromáždil velké množství cenných dat, entomologických sbírek , unikátních skvostů z říše hmyzu a dalších přírodnin. Mimo práce v terénu se prosadil i jako ilustrátor a výtvarník. Jedinečnou technikou za pomoci kříd, pastelů a vyrývání dokonale zachytil a nakreslil desítky živočišných druhů. Známé jsou nejen jeho ilustrace hmyzu, ptáků, ryb, ale i plazů, obojživelníků, savců a zvířat exotických. Desítky jeho obrázků máte možnost vidět jak v Plzeňské zoologické zahradě, tak například na lávce přes řeku Berounku u kostela svatého Jiří a třeba i na výukových programech pro malé děti.

   

Spolu s osobou  Zdeňka Doležala odešel i ekolog a člověk, který se aktivně podílel na praktické  ochraně přírody. V posledních letech prováděl vysoce kvalifikované biologické průzkumy na území celé ČR. Právě díky němu se podařilo zachránit desítky významných lokalit a upozornit veřejnost na krásy naší přírody. Se skromností sobě vlastní  se spolupodílel i na projektech ekologické výchovy a osvěty. Jeho příspěvky, články a ilustrace vycházely  v odborné literatuře i na výukových materiálech pro děti a širokou veřejnost.

Je určitě ještě mnoho věcí, které jsem zde nezmínil. Každopádně jedno vím jistě, právě jsme my všichni přišli o jedinečného člověka, předního odborníka, kamaráda a váženého kolegu.

Bolestivou ztrátu utrpěla nejenom jeho manželka, dcera Ivona  a rodiče, ale i mnoho organizací, spolků a přátel.

Na druhou stranu, ať už byl Zdeňkův nečekaný odchod jakkoliv nepochopitelný a smutný, vnucuje se mi na závěr tato úvaha. Komu z nás se poštěstí odejít z tohoto světa uprostřed maximálního pracovního nasazení, naprosto nečekaně, rychle, pár hodin před plánovaným posezením s přáteli v hospůdce a bez toho, aniž bychom svými leckdy útrpnými zdravotními problémy zatěžovali své okolí?

Každopádně ať už si na danou otázku odpovíme jakkoliv,  Tobě,  Zdeňku Doležale, děkujeme  za vše, co jsi pro nás a ochranu přírody udělal.  A i  přes to, že už Tě v našem kraji nikdy nepotkáme, určitě s námi prostřednictvím svých obrázků a výsledků žiješ dál. Čest Tvé práci a památce. S úctou

 

                                                                                            Karel Makoň

 

 

 

Dámy a pánové,

Rád bych svým krátkým příspěvkem ještě více zdůraznil některá již řečená fakta.

Odešel nejenom milovaný syn, otec, manžel a kamarád,  ale hlavně člověk, který se velice aktivně spolupodílel na praktické ochraně přírody.

Díky jeho  pečlivě vedeným entomologickým průzkumů se podařilo zachránit několik desítek přírodních lokalit a biologicky cenných míst.

Málokdo z Vás možná ví, že Zdeněk Doležal byl i ten, který v našem kraji pečlivě mapoval výskyt nejrůznějších druhů volně žijících živočichů od hmyzu počínaje a ptáky konče.     

Desítky jeho obrázků jsou součástí ekologicko výchovných programů, odborných časopisů i publikací.

   

Od roku 1992 spolupracoval s naším spolkem, je autorem našeho loga  a hlavně spoluátorem několika ekologicko výchovných a vzdělávacích programů.

Rád bych mu proto tady a teď ještě jednou hlasitě a s úctou poděkoval,

za všechno to,  co pro nás, přírodu a město Plzeň udělal.

Zdeňku Doležale -  děkuji - děkujeme  a čest tobě i tvé památce.