Vedení spolku

 

Vedení DES OP je voleno členskou základnou většinou na dobu jednoho až dvou let.

Volba do jednotlivých funkcí je stanovena usnesením z pracovní porady členské základny DES OP o personální struktuře organizace a pověření statutárních zástupců DES OP.

 

V čele organizace stojí předseda DES OP.

Ten řídí chod organizace a provoz Záchranné stanice živočichů.

Zároveň organizaci zastupuje, má podpisové právo a je statutárním zástupcem DES OP.

 

Předseda navrhuje své zástupce - místopředsedy.

Ti jsou většinou tři a v mimořádných či předem dohodnutých případech zastupují organizaci a předsedu DES OP. I oni jsou statutárními zástupci DES OP, jsou schváleni členskou základnou a mají podpisové právo.

 

Kontrolní výbor.

Pětičlenná skupina volená z řad členské základny mimo vedení organizace.

Kontrolní výbor kontroluje hospodaření, fungování a plnění jednotlivých úkolů DES OP.

Kontrolní výbor může předkládat návrhy členské základně, schvaluje hospodaření, uzávěrky, majetek a hospodářské výsledky organizace. Při výkonu kontrolní činnosti má neomezená práva a je povinen dohlížet na řádný chod organizace.

 

 

Předseda DES OP

Karel Makoň ml.

 

Místopředseda - pro věci organizační a legislativní

Jiří Volf

 

Místopředsedkyně - pro věci organizační a jednotlivé projekty

Hana Robejšková

 

Místopředseda - pro věci technické

Václav Kural ml.

 

Kontrolní výbor

Olga Štěpánková

Marie Klaudová

Miloš Paisker

Nikol Volfová

Václav Kural st.