Struktura spolku

 

Nejvyšším orgánem DES OP je členská základna.

 

 

Z členské základny je voleno celkem pět členů kontrolního výboru.

 

 

 

Členská základna volí předsedu organizace a pověřuje ho vedením spolku.

 

 

 
Členská základna rovněž schvaluje (na návrh předsedy) tři až čtyři místopředsedy a výbor.

 

Volba předsedy, místopředsedů a zástupců kontrolního výboru je jednou za dva roky na výroční členské poradě, přičemž její výsledek je písemně zaznamenán a odsouhlasen členy DES OP.