Čestní členové spolku

 

Čestné členství DES OP uděluje členská základna svým usnesením. Čestným členem se stávají významné osobnosti a členové, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj organizace či ochranu přírody. Čestné členství je prestižní záležitost, udělovaná pouze u příležitosti mimořádně významných událostí.

 

Čestnými členy DES OP jsou:

 

Zakladatelé a první tři statutární zástupci DES OP:

 

Helena Kaderová, Plzeň

Pavel Kovář, Plzeň

Pavel Samek, Malesice

 

Čestné členství jim bylo uděleno rozhodnutím členské základny v prosinci roku 2002 u příležitosti uplynutí 10 let od založení DES OP.

 

 

Dlouholetí spolupracovníci DES OP:

 

Václav Lang, Horní Bříza (ornitolog a kroužkovatel)

Zdeněk Doležal, Plzeň (entomolog a výtvarník)

 

Čestné členství jim bylo uděleno in memoriam rozhodnutím členské základny v prosinci roku 2007 u příležitosti uplynutí 15 let od založení DES OP.