3.6.2020 Práce v terénu

TISKOVÁ ZPRÁVA DES OP Plzeň
Záchranná stanice živočichů Plzeň

3. 6. 2020 
 
Práce v terénu ZSŽ Plzeň
Květen 2020

Po včerejším výpisu z evidence pacientů Záchranné stanice živočichů Plzeň se dnes společně podíváme do terénu a zaměříme se na některé naše projekty druhové ochrany. Věnovat se budeme kroužkování a monitoringu vybraných druhů volně žijících ptáků a praktické ochraně přírody přímo venku.  

Květen
Květen je pro nás jeden z nejnáročnějších měsíců ornitologické sezony. Většina námi sledovaných druhů se stará o svá mláďata, a tak máme jedinečnou šanci je přímo na hnízdě okroužkovat. V květnu se kroužkují hlavně mláďata sov, dravců a brodivých. V praxi to znamená, že kontrolujeme hnízda výrů velkých, puštíků obecných, mořských orlů, poštolek obecných, luňáků, volavek a čápů černých. Letos jsme se poprvé dostali i k mláďatům sokola stěhovavého, a tak o zajímavé zásahy a poznatky nebyla nouze. Posuďte sami.
 
Kroužkování mláďat výra velkého.
Plzeň sever a Nýrsko

Kroužkování mláďat orlů mořských.
Plzeňsko

Kroužkování čápů černých.
Staňkov

Foto příběh sokolů stěhovavých a návrat předčasně z hnízda vyskočených mláďat zpět do péče rodičů.  Sokolov, budka na 130 m vysokém komínu místní „chemičky“.

Kuňky.
Staňkov