12.2.2020 Čápi Mirošov a Dobřany

TISKOVÁ ZPRÁVA DES OP Plzeň
Záchranná stanice živočichů Plzeň

12. 2. 2020
 
Čápi Mirošov /RO/ a Dobřany /PJ/
Zatímco v pondělí (10. 2. 2020) po vichřici si na čapím hnízdě v Mirošově /RO/ fotili místní obyvatelé letošní první dva bílé čápy,

mládě z roku 2019, které se vylíhlo čapímu páru na stejném hnízdě, se ještě prochází po africké savaně nedaleko Národního parku Serengata.
V oblasti kolem Keňi, Nairobi a Victorinina jezera se spolu s Edou pohybují zhruba už měsíc a jak je vidět z dat získaných jejich telemetrickým sledováním, tak se domů do Čech zatím nechystají. Pravdou zůstává, že se jedná o mladé loňské (2019) ptáky a že se do Čech v druhém roce života ani vrátit nemusí. Podle satelitních snímků tam nejsou sami a domníváme se, že tam budou i starší a hnízdící ptáci, kteří je tam koneckonců i zavedli. Jenom pro zajímavost, kolega Bohumil Mášek spočítal podle získaných dat, že naši oba mladí čápi (Míra a Eda) urazili na zimoviště do vyhlášených a známých afrických zimovišť zhruba 11.150 km! Více na přiložených mapách od Bohumila Máška.

Na druhou stranu to, že v Mirošově /RO/, dále pak i ve Vstiši u Dobřan /PJ/ či v Dobřanech samotných už 10. února na hnízdech stojí čáp či dokonce dva čápi není, pravda, úplně normální a navíc si to nedokážeme ani dost přesně vysvětlit. Jediné, co víme jistě, je skutečnost, že například čapí pár z Dobřan /PJ/ neodlétá a zůstává na hnízdě již šestou zimu a že v Mirošově se vždy objeví čapí pár jako jeden z prvních a že jeden hnízdící dospělec má, stejně jako v Dobřanech, ornitologický kroužek, podle kterého jsme schopni čápy identifikovat.
 
Zároveň chodí i poměrně hodně odečtů kroužků ze Španělska, a tak je téměř jisté, že v posledních deseti letech nelétají zimovat do daleké Afriky úplně všichni naši čápi. Další část čápů pak dokonce nelétá ani do Španělska a zimuje třeba jako náš Arnošt v sousedním Německu v nějakém ptačím parku, kde se snadno získá potrava.  
 
Uvidíme, co nám přinesou další data z vysílaček našich tří čápů v kombinaci odečtů ornitologických kroužků ze Španělska a Afriky. Za nás jsou tedy Míra a Eda stále v Africe a pomatený Arnošt v Německu u Pasova.
 
Takže nenechte se medii zmást, že se příroda totálně pomátla a že naši čápi z Afriky se už vrátili o dva měsíce dříve, než by měli.
 
Aktuální fotografii čápů z Mirošovského hnízda včetně odečtu kroužků pro Vás chtěl přivézt kolega Martin Pytlík. Pod hnízdem v Mirošově a intenzivním průzkumem okolního terénu dnes strávil celé odpoledne, ale čápy bohužel nenašel a ani neviděl. Takže posílám pouze fotografii, kterou jsem dostal od neznámého fotografa na mobilní telefon již 10. 2. 2020.

Děkuji všem zúčastněným